Dabar 2021

Shape Image One

Početak prijava učenika u sustav za natjecanje

Uvažavajući potrebe učitelja koji organiziraju natjecanje Dabar u svojim školama, ove smo godine pomaknuli rokove za prijavu, kako bi preostalo

Popis prijavljenih škola i voditelja natjecanja u školi

Prijave za natjecanje Dabar 2021 završene su. U nastavku je popis prijavljenih škola i imenovanih voditelja natjecanja u školi. Hvala svima

Prijave za natjecanje Dabar 2021 – završene su

679 škola odlučilo je biti dio Dabrosvijeta i sudjelovati na natjecanju Dabar 2021. Molimo sve za strpljenje kako bi se

Prijave za natjecanje Dabar 2021

Prijave za natjecanje Dabar 2021 otvorene su do petka 15. listopada. Naknadne prijave neće biti moguće, stoga žurno provjerite u

Poziv školama za sudjelovanje na natjecanju Dabar 2021

Na sve je službene e-mail adrese škola poslan poziv za prijavu škole na natjecanje Dabar 2021. Ukoliko poziv s uputama