Pravilnik

Shape Image One

Pravilnik međunarodnog natjecanja iz informatike i računalnog razmišljanja “Dabar”

1. članak

Sadržaj pravilnika

Pravilnik međunarodnog natjecanja iz informatike i računalnog razmišljanja “Dabar” sadrži:

 • opis i cilj natjecanja
 • pravo sudjelovanja te razine i kategorije natjecanja
 • upravljanje i organizaciju natjecanja
 • pripremu zadataka
 • provedbu natjecanja
 • dodjelu nagrada i priznanja
 • financiranje natjecanja.

 

2. članak

Opis i cilj natjecanja

Dabar je međunarodno natjecanje koje promiče informatiku i računalno razmišljanje među učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim učiteljima i u široj javnosti. Zadaci su osmišljeni tako da potiču logičko razmišljanje, primjenu temeljnih informatičkih koncepata te razvoj različitih strategija rješavanja.

Ciljevi natjecanja su:

 • širenje i popularizacija računalstva i informatike
 • razvoj računalnog razmišljanja kod učenika
 • usporedba znanja iz područja računalnih znanosti i informacijskih tehnologija između učenika u Hrvatskoj i Svijetu.

Službena stranica natjecanja je: http://www.ucitelji.hr/dabar

 

3. članak

Organizator natjecanja za Hrvatsku su udruga “Suradnici u učenju”, Hrvatski savez informatičara i Visoko učilišta Algebra uz podršku CARNET-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Natjecanje stručno vodi Programski odbor natjecanja, koji se sastoji od predsjednika i najmanje tri člana. Predsjednika imenuje udruga „Suradnici u učenju“, a predsjednik imenuje članove Programskog odbora.

Organizacijski odbor čine svi dobrovoljci koji su spremni pridonijeti kvalitetnoj i pravovremenoj organizaciji svih elemenata natjecanja.

Zadatci Programskog odbora su:

 • sudjelovanje na međunarodnoj radionici “Dabar”
 • objavljivanje poziva za sudjelovanje na natjecanju
 • slanje školama i učiteljima informacije potrebne za sudjelovanje u natjecanju
 • nadzor rezultata natjecanja
 • rangiranje natjecatelja prema postignutim rezultatima
 • objavljivanje rezultata natjecanja u zatvorenom okruženju za nastavnike
 • organiziranje i arhiviranje dokumentacije natjecanja
 • dodjela digitalnih znački
 • priprema diploma, priznanja i zahvalnica.

 

Zadatci Organizacijskog odbora su:

 • odabir zadataka za sve kategorije natjecanja
 • pripremanje zadataka za natjecanje
 • prevođenje zadataka iz međunarodne baze Dabra
 • prilagodbu i uređivanje zadataka te unošenje zadataka u online okruženje za natjecanje
 • organiziranje online okruženja za natjecanje
 • priprema zadataka i rješenja za javnu objavu.

 

4. članak

Razine i kategorije natjecanja

Natjecanje se odvija na jednoj razini, u online okruženju.

Natjecanje se odvija u pet kategorija:

 • Učenici 1. i 2. razreda osnovne škole – kategorija MikroDabar;
 • Učenici 3. i 4. razreda osnovne škole – kategorija MiliDabar;
 • Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole – kategorija KiloDabar;
 • Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole – kategorija MegaDabar;
 • Učenici svih razreda srednje škole – kategorija GigaDabar.

 

5. članak

Sudjelovanje na natjecanju

Sudjelovanje na natjecanju je dobrovoljno i besplatno. Pravo na sudjelovanje u natjecanju imaju svi zainteresirani učenici škola koje su se pravovremeno prijavile za sudjelovanje na natjecanju. Učenici se natječu pojedinačno.

Prijavljivanje na natjecanje

Škole se prijavljuju svake godine za sudjelovanje na natjecanje putem online obrasca. Imenovana odgovorna osobu za provedbu natjecanja radi prijavu za sve sudionike škole.

Nakon završetka roka za prijavu, učitelji i nastavnici uključeni u provedbu natjecanja u školi, dobivaju pristup Kutku za učitelje u sustavu za natjecanje. Daljnje upute i komunikacija se odvijaju isključivo preko sustava za natjecanje i s prijavljenim učiteljima.

Obrazac za prijavu sadrži polja koja je potrebno unijeti: ime i prezime učitelja, e-mail učitelja (obavezno uz uporabu korisničkih podataka @skole.hr), MZO šifra škole, ime škole te okvirni broj učenika po razredima.

Prihvaćaju se samo prijave koje su stigle putem službenog obrasca u objavljenom roku.

Svojom prijavom, učitelji i Škole se obvezuju pridržavati Pravilnika i Etičkog kodeksa natjecanja Dabar.

 

6. članak

Provođenje natjecanja

Natjecanje se održava tijekom pet dana u međunarodnom tjednu Dabra, a točno vrijeme realizacije objavljuje se na službenoj stranici natjecanja.

Natjecanje se odvija online, u CARNETovom sustavu za online testiranje. Učenicima je za sudjelovanje potreban korisnički identitet AAI@skole.hr. Učenici se natječu pojedinačno.

Učenici zadatke rješavaju u školama ili drugim ustanovama uz nadzor učitelja. Prijavljene škole dužne su osigurati prostor i potrebne uvjete za provedbu natjecanja. Škole same određuju raspored grupa natjecatelja, ovisno o tehničkim mogućnostima. Prilikom natjecanja u svakoj se učionici nalazi barem jedan učitelj koji prati tijek natjecanja.

U slučaju da škola ne može osigurati epidemiološke uvjete za provođenje natjecanja, natjecanje se prijavljenim učenicima može omogućiti i od doma. U tom slučaju učenici dobivaju sve potrebne informacije, upute i lozinke od učitelja iz svoje škole. Upute za prijavu u kolegij i natjecanje priprema organizator natjecanja.

Odluku o načinu provođenja natjecanja (u školi ili od doma) donosi odgovorna osoba škole u dogovoru s ostalim učiteljima koji su uključeni u organizaciju natjecanja u školi. U slučaju da se natjecanje održava u školi, molimo da se osigura pristup natjecanju od doma onim učenicima koji su bolesni ili  su u samoizolaciji, a žele i mogu pristupiti natjecanju.

Učitelji su dužni voditi računa o prijavi učenika u odgovarajuću grupu, ovisno o razredu koji učenik trenutno pohađa.

Lozinke za pristup testu bit će dostupne u sustavu za natjecanje u Kutku za odgovorne osobe škola i učitelje\nastavnike uključene u organizaciju natjecanja.

Učenici rješavaju 12 zadataka u vremenskom roku od 40 minuta, koje online sustav automatski bilježi te onemogućava daljnje pristupanje testu. Ukoliko učenik tijekom rješavanja izađe iz sustava za rješavanje (zbog tehničkih razloga), može se u njega vratiti i nastaviti rješavati ukoliko nije prošlo predviđenih 40 minuta. Zadaci se ne mogu ponovno rješavati.

Najveći broj bodova za svaki zadatak je 1 bod. Negativnih bodova nema.

Zadatci se rješavaju redom i nije moguć povratak na prethodno pitanje.

Natjecatelji tijekom natjecanja mogu koristiti papir i olovku kao dodatnu pomoć u rješavanju zadataka. Nije dozvoljena uporaba kalkulatora te drugih pomagala.

Učenici pristupom testu, neovisno o tome rješavaju li test u školi ili doma, pristaju na uvjete natjecanja koji su navedeni u Pravilniku i Etičkom kodeksu.

 

Objava rezultata i rješenja

Svaki sudionik može vidjeti svoje rezultate u online okruženju za natjecanje. Nakon završetka perioda natjecanja, svi sudionici će moći vidjeti kompletne povratne informacije za svaki zadatak.

Svi su natjecatelji rangirani zajedno, po kategorijama, bez obzira gdje su sudjelovali na natjecanju. Rang liste sudionika bit će objavljene u sustavu za natjecanje u Kutku za odgovorne osobe škola i učitelje\nastavnike uključene u organizaciju natjecanja. Na rang listi će biti jasno označeni učenici koji su među 10% najboljih sudionika prema ostvarenom broju bodova.

Škole na mrežnim stranicama i društvenim mrežama objavljuju rezultate isključivo za one učenike svoje Škole za koje dobiju odgovarajuću suglasnost roditelja. Organizatori rang liste ne objavljuju javno. Učitelji upoznaju svoje učenike s plasmanom, no ne prosljeđuju im rang listu. Svaki učitelj koji ima pristup Kutku za odgovorne osobe škola i učitelje\nastavnike uključene u organizaciju natjecanja obvezuje se da podatke, uključujući i cjelokupnu rang listu natjecatelja, neće prosljeđivati niti javno iznositi.

Zadaci s rješenjima bit će javno dostupni nakon završetka natjecanja na službenoj stranici natjecanja.

 

7. članak

Dodjeljivanje diploma, priznanja i zahvalnica

Svi sudionici natjecanja dobivaju diplome o sudjelovanju u digitalnom obliku koje preuzimaju iz sustava za natjecanje. Najboljih 10% sudionika u svakoj kategoriji dobiva posebno priznanje za najbolje rezultate.

Izradu diploma i priznanja za učenike, te zahvalnica za učitelje i nastavnike organizira Programski odbor natjecanja. One će se moći preuzeti u digitalnom obliku iz sustava za natjecanje, a ukoliko postoje uvjeti njihovo tiskanje organizira matična škola sudionika.

Svaki natjecatelj dobiva digitalnu značku u sustavu za natjecanja, a najboljih 10% i posebnu digitalnu značku.

Digitalne značke, zahvalnice i diplome dodjeljuju se tijekom ili na kraju natjecanja.

 

8. članak

Financiranje natjecanja

Prijava i sudjelovanje na natjecanju su besplatni. Izvori sredstava za realizaciju natjecanja su:

 • sredstva stečena različitim aktivnostima i natječajima za projekte
 • donacijama sponzora i donatora
 • sredstva pribavljena od strane Ministarstava i Agencija te drugi izvori.

Prikupljena sredstva za natjecanje koriste se za:

 • sudjelovanje članova Programskog odbora na međunarodnoj radionici Dabar
 • pripremu zadataka za natjecanje
 • stvaranje i održavanje stranice natjecanja
 • druge izvanredne troškove.