Pravilnik

Shape Image One

Pravilnik međunarodnog izazova iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar @ucitelji.hr

 

1. članak

Sadržaj pravilnika

Pravilnik međunarodnog izazova iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar @ucitelji.hr sadrži:

 • opis i cilj izazova
 • pravo sudjelovanja te razine i kategorije
 • upravljanje i organizaciju izazova
 • pripremu zadataka
 • provedbu izazova
 • dodjelu nagrada i priznanja
 • financiranje izazova.

 

2. članak

Opis i cilj izazova

Dabar @ucitelji.hr je međunarodni izazov koji promiče informatiku i računalno razmišljanje među učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim učiteljima i u široj javnosti. Zadaci su osmišljeni tako da potiču logičko razmišljanje, primjenu temeljnih informatičkih koncepata te razvoj različitih strategija rješavanja.

Ciljevi izazova su:

 • širenje i popularizacija računalstva i informatike
 • razvoj računalnog razmišljanja kod učenika
 • usporedba znanja iz područja računalnih znanosti i informacijskih tehnologija između učenika u Hrvatskoj i Svijetu.

Službena stranica izazova je: https://www.ucitelji.hr/dabar

 

3. članak

Organizator izazova za Hrvatsku su udruga Suradnici u učenju, Hrvatski savez informatičara i Visoko učilište Algebra uz podršku CARNET-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Izazov stručno vodi Programski odbor  koji se sastoji od predsjednika i najmanje tri člana. Predsjednika imenuje udruga Suradnici u učenju, a predsjednik imenuje članove Programskog odbora.

Organizacijski odbor čine svi dobrovoljci koji su spremni pridonijeti kvalitetnoj i pravovremenoj organizaciji svih elemenata izazova.

Zadaci Programskog odbora su:

 • sudjelovanje na međunarodnoj radionici “Dabar”
 • objavljivanje poziva za sudjelovanje na izazovu
 • slanje informacija školama i učiteljima potrebnih za sudjelovanje u izazovu
 • nadzor rezultata izazova
 • rangiranje sudionika prema postignutim rezultatima
 • objavljivanje rezultata izazova u zatvorenom okruženju za učenike
 • organiziranje i arhiviranje dokumentacije izazova
 • dodjela digitalnih znački
 • priprema diploma, priznanja i zahvalnica.

 

Zadatci Organizacijskog odbora su:

 • odabir zadataka za sve kategorije izazova
 • pripremanje zadataka za izazov
 • prevođenje zadataka iz međunarodne baze Dabra
 • prilagodbu i uređivanje zadataka te unošenje zadataka u online okruženje za provedbu izazova
 • organiziranje online okruženja za provedbu izazova
 • priprema zadataka i rješenja za javnu objavu.

 

4. članak

Razine i kategorije izazova

Izazov se odvija na jednoj razini, u online okruženju.

Izazov se odvija u pet kategorija:

 • Učenici 1. i 2. razreda osnovne škole – kategorija MikroDabar;
 • Učenici 3. i 4. razreda osnovne škole – kategorija MiliDabar;
 • Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole – kategorija KiloDabar;
 • Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole – kategorija MegaDabar;
 • Učenici svih razreda srednje škole – kategorija GigaDabar.

 

5. članak

Sudjelovanje na izazovu

Sudjelovanje na izazovu je dobrovoljno i besplatno. Pravo na sudjelovanje imaju svi zainteresirani učenici koji su pravovremeno prijavljeni za sudjelovanje. Učenici sudjeluju pojedinačno.

Prijavljivanje 

Učitelji prijavljuju učenike svake godine putem online obrasca.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljeni učitelji dobivaju pristup Kutku za učitelje u sustavu za provedbu izazova. Daljnje upute i komunikacija se odvijaju isključivo preko sustava za provedbu izazova i s prijavljenim učiteljima. Iznimno, učitelji komuniciraju s organizatorom koristeći svoju službenu (AAI@EduHr) adresu elektroničke pošte.

Učitelji pristupaju ispunjavanju obrasca nakon prijave svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Obrazac za prijavu sadrži polja koja je potrebno unijeti: MZO šifru škole, ime škole te okvirni broj učenika po razredima. Podatke o učitelju koji prijavljuje učenike (ime, prezime i adresa elektroničke pošte) sustav automatski zapisuje i ne upisuju se u obrazac.

Prihvaćaju se samo prijave koje su stigle putem službenog obrasca i u objavljenom roku.

Svojom prijavom, učenici, učitelji i Škole obvezuju se pridržavati Pravilnika i Etičkog kodeksa izazova Dabar @ucitelji.hr.

 

6. članak

Provođenje izazova

Izazov se održava tijekom pet dana u međunarodnom tjednu Dabra, a točno vrijeme realizacije objavljuje se na službenoj stranici izazova.

Izazov se odvija online, u CARNETovom sustavu za natjecanja. Učenicima je za sudjelovanje potreban korisnički identitet AAI@EduHr. Učenici sudjeluju pojedinačno.

Učenici se upisuju u sustav za provedbu izazova te zadatke rješavaju u školama ili drugim ustanovama uz nadzor učitelja. Prijavljene škole dužne su osigurati prostor i potrebne uvjete za provedbu izazova. Škole same određuju raspored grupa sudionika, ovisno o tehničkim mogućnostima. Prilikom provedbe izazova u svakoj se učionici nalazi barem jedan učitelj.

Učitelji su dužni voditi računa o prijavi učenika u odgovarajuću grupu, ovisno o razredu koji učenik trenutno pohađa. Učenici upisani u pogrešnu grupu mogu se samostalno ispisati iz kolegija i ponovo upisati s ispravnom lozinkom. Učenici se ne mogu ispisivati iz kolegija u vrijeme provedbe izazova.

Lozinke za pristup testu bit će dostupne u sustavu za provedbu izazova u Kutku za učitelje. Lozinka za pristup testu može se mijenjati tijekom trajanja izazova.

Učenici rješavaju 12 zadataka u vremenskom roku od 40 minuta, koje online sustav automatski bilježi te onemogućava daljnje pristupanje testu. Ako učenik tijekom rješavanja izađe iz sustava za rješavanje (zbog tehničkih razloga), može se u njega vratiti i nastaviti rješavati ako nije prošlo predviđenih 40 minuta. Zadaci se ne mogu ponovno rješavati. Organizator nije odgovoran za tehničke probleme u školama koje provode izazov.

Najveći broj bodova za svaki zadatak je 1 bod. Negativnih bodova nema.

Zadatci se rješavaju redom i nije moguć povratak na prethodno pitanje.

Tijekom rješavanja izazova, učenici mogu koristiti papir i olovku kao dodatnu pomoć u rješavanju zadataka. Nije dozvoljena uporaba kalkulatora te drugih pomagala. Otvaranjem testa, učenici  pristaju na uvjete koji su navedeni u Pravilniku i Etičkom kodeksu.

 

Objava rezultata i rješenja

Nakon zatvaranja izazova, svi sudionici će moći vidjeti svoje rezultate, rješenja i objašnjenja za svaki zadatak.

Svi su sudionici rangirani zajedno, po kategorijama, bez obzira na mjesto sudjelovanja. Rang liste sudionika bit će objavljene u Kutku za učitelje. Na rang listi će biti jasno označeni učenici koji su među 10% najboljih sudionika prema ostvarenom broju bodova.

Škole na mrežnim stranicama i društvenim mrežama objavljuju rezultate isključivo za one učenike svoje Škole za koje dobiju odgovarajuću suglasnost roditelja. Objava rezultata izazova treba biti motivirajuća i nije nužno javno iznositi rezultate svih učenika. Organizatori rang liste ne objavljuju javno. Učitelji upoznaju svoje učenike s plasmanom, no ne prosljeđuju im rang listu.

Svaki učitelj koji ima pristup Kutku za učitelje obvezuje se da podatke, uključujući i cjelokupnu rang listu sudionika neće prosljeđivati niti javno iznositi.  

Zadaci s rješenjima bit će javno dostupni nakon zatvaranja izazova na službenoj stranici.

 

7. članak

Dodjeljivanje diploma, priznanja i zahvalnica

Svi sudionici izazova dobivaju diplome o sudjelovanju u digitalnom obliku koje preuzimaju iz sustava za provedbu izazova. Najboljih 10% sudionika u svakoj kategoriji dobiva posebno priznanje za najbolje rezultate.

Izradu diploma i priznanja za učenike, te zahvalnica za učitelje i nastavnike organizira Programski odbor izazova. One će se moći preuzeti u digitalnom obliku iz sustava za provedbu izazova. Ako postoje uvjeti, tiskanje diploma organizira matična škola sudionika.

Svaki sudionik dobiva digitalnu značku u sustavu za provedbu izazova, a najboljih 10% i posebnu digitalnu značku.

Digitalne značke, zahvalnice i diplome dodjeljuju se tijekom ili na kraju izazova.

 

8. članak

Financiranje izazova

Prijava i sudjelovanje na izazovu su besplatni. Izvori sredstava za realizaciju izazova su:

 • sredstva stečena različitim aktivnostima i natječajima za projekte
 • donacije sponzora i donatora
 • sredstva pribavljena od strane Ministarstava i Agencija te drugi izvori.

Prikupljena sredstva za izazov koriste se za:

 • sudjelovanje članova Programskog odbora na međunarodnoj radionici Dabar
 • pripremu zadataka za izazov
 • stvaranje i održavanje stranice izazova
 • druge izvanredne troškove.