DIGITAL FIRST

  • Home
  • DIGITAL FIRST
Shape Image One

Projekt DIGITAL FIRST – “Digitalna tehnologija kao prvi jezik: informatika za digitalne urođenike” – novi je Erasmus+ projekt usmjeren prema stvaranju suvremenoga pristupa poučavanju informatike u osnovnim i srednjim školama diljem Europe.

Projektni konzorcij sastoji se od 15 organizacija koje uključuju sveučilišta, centre za profesionalni razvoj učitelja, osnovne i srednje škole, nevladine organizacije i javno tijelo iz 11 europskih zemalja. Projektni partneri zajedno će raditi na transformaciji informatičkog obrazovanja kako bi ono bilo u skladu s potrebama digitalnih urođenika – djece koja su rođena u digitalnom svijetu i koja već na samom početku svog školskog obrazovanja posjeduju određenu razinu digitalnih vještina.

Projektni partneri: Sveučilište Algebra (AUC – Koordinator projekta, Hrvatska), Universidade da Coruna (UDC, Španjolska), Sveučilište Vilnius (VU, Litva), Sveučilište Turku (TU, Finska), Pedagoški fakultet (FED, Slovenija), Ministarstvo obrazovanja (MES, Slovenija), Osnovna škola Bratov Polančičev Maribor (PSBP, Slovenija), Osnovna škola Toneta Čufarja (PSTC, Slovenija), Centro de Formação da Póvoa de Varzim e Vila do Conde (CFAE-PVVC, Portugal), Projekt LightHouse (PLH, Grčka), T-HAP (Cipar), udruga Suradnici u učenju (PIL, Hrvatska), Industrial Technical Institute “Ferraris Pancaldo” (ITI, Italija), Srednja škola “St. St. Cyril and Methodius” (CAM, Bugarska) and ALL DIGITAL (AD, Belgija).