Budi internet genijalac!

  • Home
  • Budi internet genijalac!
Shape Image One
05 Awesome-Badge

Da bi maksimalno iskoristili internet, djeca trebaju biti spremna donositi pametne odluke.


Budi internet genijalac poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet.

Budi internet genijlac

Kurikulum

Ovaj dokument dio je programa Budi internet genijalac koji djecu uči vještinama potrebnim za sigurno i pametno istraživanje interneta. Učitelji koji poučavaju internetsku sigurnost mogu preuzeti planove lekcija i aktivnosti za rad s učenicima.

Preuzmi
h2
Budi internet genijalac

Interland

Avanturistična igra koja stavlja ključne lekcije digitalne sigurnosti u praksu. Igra omogućava djeci stvaranje dobrih navika u digitalnom svijetu. Uči ih razumjeti digitalnu interakciju (i njezine posljedice) u sigurnom, obrazovnom okruženju.

Igraj
h2
Preuzmite pet savjeta

Preuzmite 5 podsjetnika s brzim savjetima za sigurniji internet

Preuzmi
h3
Preuzmite BIG bojanku

Preuzmite bojanku pa obojite savjete za sigurnije snalaženje na internetu

Preuzmi
h4
Preuzmite BIG plakate

Plakati s našim internautima vas podsjećaju kako biti internet genijalac

Preuzmi
h4
Izreži i složi svog internauta

Preuzmite, izrežite, zalijepite i uživajte u svojim internautima.

Preuzmi
h2
Materijali za roditelje

Pogledajte Budi internet genijalac sadržaje za roditelje

Otvori
Materijali za Učitelje

Pogledajte Budi internet genijalac sadržaje za učitelje

Otvori
Materijali za Učenike

Pogledajte Budi internet genijalac sadržaje za učenike

Otvori