Budi internet genijalac!

  • Home
  • Budi internet genijalac!
Shape Image One

Budi internet genijalac

Da bi maksimalno iskoristili internet, djeca trebaju biti spremna donositi pametne odluke.

Budi internet genijalac poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet.


Budi internet genijalac kurikulum

Dobro došli u Budi internet genijalac kurikulum nastao suradnjom tvrtke Google, organizacije The Net Safety Collaborative i saveza The Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org).

 

Ovaj dokument dio je programa Budi internet genijalac koji djecu uči vještinama potrebnim za sigurno i pametno istraživanje interneta. 

Učitelji koji poučavaju internetsku sigurnost mogu preuzeti planove lekcija i aktivnosti za rad s učenicima.


Udruga “Suradnici u učenju” pomogla je pri prilagodbi kurikuluma hrvatskom školstvu te pruža podršku korištenju igre i pratećih obrazovnih sadržaja u našim školama.

 

 

Interland

Avanturistična igrica koja stavlja ključne lekcije digitalne sigurnosti u praksu.