Budi internet genijalac!

  • Home
  • Budi internet genijalac!
Shape Image One
05 Awesome-Badge

Da bi maksimalno iskoristili internet, djeca trebaju biti spremna donositi pametne odluke.


Budi internet genijalac poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet.

Budi internet genijlac

Kurikulum

Ovaj dokument dio je programa Budi internet genijalac koji djecu uči vještinama potrebnim za sigurno i pametno istraživanje interneta. Učitelji koji poučavaju internetsku sigurnost mogu preuzeti planove lekcija i aktivnosti za rad s učenicima.

Preuzmi
h2
Budi internet genijalac

Interland

Avanturistična igra koja stavlja ključne lekcije digitalne sigurnosti u praksu. Igra omogućava djeci stvaranje dobrih navika u digitalnom svijetu. Uči ih razumjeti digitalnu interakciju (i njezine posljedice) u sigurnom, obrazovnom okruženju.

Igraj
h2
Preuzmite pet savjeta

Preuzmite 5 podsjetnika s brzim savjetima za sigurniji internet

Preuzmi
h3
Preuzmite BIG bojanku

Preuzmite bojanku pa obojite savjete za sigurnije snalaženje na internetu

Preuzmi
h4
Preuzmite BIG plakate

Plakati s našim internautima vas podsjećaju kako biti internet genijalac

Preuzmi
h4
Izreži i složi svog internauta

Preuzmite, izrežite, zalijepite i uživajte u svojim internautima.

Preuzmi
h2