Pet za net

Shape Image One

O projektu

Udruga „Suradnici u učenju“ je nositelj projekta Pet za net, a partneri s kojima će se izvoditi projekt su Osnovna škola „Braća Bobetko“ iz Siska, Osnovna škola Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice i Osnovna škola Dvor iz Dvora. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Sisačko–moslavačka županija.
Vrijednost projekta je 80 000 kn.

Osnovni ciljevi projekta su podići razinu svijesti učenika, učitelja, roditelja i opće javnosti o problemima vezanim za sigurnost djece na internetu te pružiti mogućnost učenicima, učiteljima i roditeljima, usvajanje znanja o odgovornom i sigurnom korištenju interneta, računala i mobilnih tehnologija.

Aktivnosti planirane u projektu su: radionice za učenike, učitelje i roditelje o sigurnosti na internetu, video radionice za učenike i učitelje te opremanje škola obrazovnim materijalima i opremom za provođenje video radionica.

Kroz radionice „Sigurno odrastanje u stvarnome i virtualnom svijetu“ i „Kako se snalaziti u svijetu interneta i novih tehnologija?“ učenici će se upoznati s opasnostima interneta te načinima kako ih prepoznati i izbjeći.

Učitelji će upoznati načine kako poučavati primjereno, odgovorno i sigurno korištenje interneta, a roditelje će se osvijestiti kako se sve mogu i moraju brinuti te pomoći svojoj djeci kada se radi o problemima vezanim za sigurnost na internetu.

Ciljevi projekta su i unaprijediti obrazovne sposobnosti i vještine učitelja kako bi u nastavnom procesu mogli primijeniti nove metodologije učenja usmjerenog na učenika te poboljšati digitalne kompetencije i kritičko mišljenje učenika o odgovornoj uporabi IKT-a kako bi se razvili u odgovorne digitalne građanine.

U projekt će direktno biti uključeno 200 učenika, 200 roditelja te 30 učitelja, a očekuje se da će neizravno kroz aktivnosti koje su provode u projektu biti obuhvaćeno više od 700 učenika i roditelja te 50 učitelja.

Aktivnosti projekta završavaju završnom konferencijom u Sisku u lipnju 2016. godine na kojoj će se prezentirati rezultati projekta i najbolji videozapisi učenika o sigurnosti.

 

Partneri na projektu

Finaciranje