Dabar 2017

Shape Image One

Natjecanje Dabar 2017. – izvješće i rezultati

Međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja održano je u tjednu od 13. do 17. 11. na CARNetovom sustavu Loomen.

Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga “Suradnici u učenju”, uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNeta. Pokrovitelj natjecanja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Tijekom rujna i listopada 430 škola iskazalo je interes za sudjelovanje, a natjecanju je pristupilo ukupno 15 247 učenika u 5 kategorija. Iako je broj prijavljenih učenika bio veći, izuzetno smo zadovoljni brojem sudionika. U odnosu na 2016. godinu, sudjelovalo je čak 2.7 puta više učenika

Natjecatelji po kategorijama:

MikroDabar – 789 učenika 1. i 2. razreda OŠ
MiliDabar – 2010 učenika 3. i 4. razreda OŠ
KiloDabar – 4748 učenika 5. i 6. razreda OŠ
MegaDabar – 4298 učenika 7. i 9. razreda OŠ
GigaDabar – 3402 učenika svih razreda SŠ.

Dabar 2017. 

Programski odbor natjecanja Dabar 2017.

Darija Dasović Rakijašić, Sanja Pavlović Šijanović, Vesna Tomić, Karolina Brleković, Sanda Šutalo i Marica Jurec.

Organizacijski odbor natjecanja Dabar 2017.

Danijel Forjan, Dubravka Petković, Aleksandra Žufić, Sanja Janeš, Loredana Zima Krnelic, Ela Veža, Renata Pintar, Nataša Ljubic Klemše, Darko Rakić, Gordana Sokol, Alma Šuto, Ivana Zlatarić, Sanela Jukić, Maja Kalebić, Nataša Glavor, Ljiljana Jeftimir, Kristina Lučić, Daniela Orlović, Sanja Hrvojević, Nikola Mihočka, Anica Leventić, Barbara Knežević, Daniela Usmiani, Daniel Rakijašić, Darka Sudarević, Iva Mihalić Krčmar, Valentina Pajdaković, Jelena Nakić, Dijana Kapus, Veronika Antal Horvat, Dominik Šutalo i Tamara Vučković.