Dabar 2021

Shape Image One

Dabar 2021

Natjecanje Dabar održat će od 8. do 12. studenoga 2021. Na mrežnim stranicama natjecanja će rijekom rujna biti objavljen poziv

Zadaci hrvatskih autora na natjecanju Dabar 2021.

Od 17. do 21. svibnja 2021. održana je 17. međunarodna radionica Dabar. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, Litva kao zemlja domaćin

Međunarodna Dabar radionica

Od 17. do 21. svibnja održava se Međunarodna Dabar radionica. Predstavnici svih zemalja članica odabiru i rade na poboljšanju zadataka

Obavijest učiteljima i nastavnicima koji su sudjelovali na natjecanju Dabar

Natjecanje Dabar organizira udruga Suradnici u učenju u onim školama koje se jave na poziv i provode natjecanje u svojim

Poziv autorima Dabrozadataka

Sviđaju vam se Dabrozadaci? Imate ideju? Želite biti jedan od autora iz 60ak zemalja čiji zadaci će se koristiti na