BIG radionice u OŠ Ivana Kukuljevića u Sisku

  • Home
  • BIG radionice u OŠ Ivana Kukuljevića u Sisku
Shape Image One
BIG radionice u OŠ Ivana Kukuljevića u Sisku

Kristina Slišurić

 

OŠ Ivana Kukuljevića Sisak jedna je od deset škola uključenih u projekt Budi internet genijalac koji provodi Udruga Suradnici u učenju u suradnji s Google.org. Škola je tijekom potresa u prosincu 2020. godine teško oštećena te označena crvenom naljepnicom i od tada je izmještena u OŠ 22. lipnja u Sisku gdje su se i održale sve radionice predviđene projektom Budi Internet genijalac.

Radionica za učitelje održana je 20. travnja za vrijeme učeničkih proljetnih praznika. Održali su je Lidija Kralj i Darko Rakić. Na radionici je bilo prisutno 32 učitelja. Učitelji su upoznati s aktivnostima planiranima u sklopu projekta kao i načinima na koje mogu poučavanje o sigurnijem internetu uključiti u svoju nastavu te sadržajima koje pritom mogu koristiti. Vrijedno su sudjelovali u radionici, aktivno se uključivali u rješavanje zadataka te sa smiješkom i poklonima uspješno završili radionicu.

Roditeljski sastanci za roditelje i učenike četvrtih razreda održali su se 27. 4. 2022. godine, a vodile su ih Maja Hainc i Manuela Kujundžić. Na radionicama je sudjelovalo 21 roditelja i isto toliko učenika. Roditelji su se rado odazvali pozivu na roditeljski sastanak upravo iz znatiželje kao i činjenice da će sudjelovati zajednički s djecom. Od velike je važnosti da o sigurnosti na internetu učenici i roditelji uče zajedno i budu jedni drugima pomoć i podrška. Tijekom radionice koja je na roditeljskom sastanku provedena, roditelji su zajedno s djecom otkrili dobna ograničenja za korištenje društvenih mreža, stvarali digitalne tragove, istraživali informacije o sigurnom korištenju društvenih mreža, a naučili su i korisne vježbe za razgibavanje nakon dugotrajnog sjedenja za računalima. Roditelji i djeca su zajedno planirali vrijeme za obiteljske aktivnosti i razgovore o korištenje digitalne tehnologije. Roditelji su tijekom radionice osvijestili vlastite navike korištenja digitalne tehnologije što je prvi korak prema promjenama koje predstavljaju model pozitivnog ponašanja.

 

 

 

 

 

Radionice za učenike održane su 28. 4. 2022. Radionice su održale Kristina Slišurić u razredima 1.a (11 učenika), 3.a (17 učenika), 5.a (6 učenika) i 6.a (14 učenika) te Nikolina Marinić u razredima 2.b (22 učenika), 3.b (17 učenika), 7.b (17 učenika) i 8. b (14 učenika). Učenici su na radionicama primjerenima svojoj dobi usvajali osnovna digitalna znanja i vještine kao i navike promišljenog korištenja i istraživanja interneta. Zainteresiranost učenika za ove teme je velika, a njihova ushićenost nakon radionica i želja da se provedu i druge slične radionice najbolji su dokaz kako je ova tema učenicima važna i potrebna.