prijava BIG škola

Neka i vaša škola postane Budi internet genijalac škola

Pozivamo sve osnovne i srednje škole da se prijave na natječaj i postanu škola koju pohađaju internet genijalci.  Budi internet genijalac (Be Internet Awesome, BIG) Googleov je program koji poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet. Pomoću tog programa osnovnoškolci i srednjoškolci usvajaju osnovna digitalna znanja i vještine