Radionice Google Classroom-a i G Suite for Education alata

  • Home
  • Radionice Google Classroom-a i G Suite for Education alata
Shape Image One
Radionice Google Classroom-a i G Suite for Education alata

RADIONICA GOOGLE CLASSROOM

G Suite for Education skup je alata koji omogućuje učiteljima i učenicima učenje na daljinu i trenutno ga u obrazovne svrhe koristi  više od 80 milijuna korisnika u svijetu. Na radionici Google Classrooma predstavit ćemo značajke ovog alata kako bi ga mogli koristiti u nastavi. Teme koje ćemo pokriti su:

  • Korištenje Google Classrooma u nastavi
  • Kreiranje učionice i dijeljenje informacija s učenicima
  • Kreiranje kvizova u Google obrascima te provjeru riješenih zadataka te njihovo vrednovanje

RADIONICA G SUITE FOR EDUCATION ALATA

Na radionici G Suite for Education alata predstavit ćemo značajke alata kako bi ga mogli koristiti u nastavi. Teme koje ćemo pokriti su:

  • Korištenje Google diska i njegovih značajki u nastavnom procesu
  • Korištenje Google obrazaca, prezentacija, dokumenata, tablica
  • Kolaboracija, stvaranje i dijeljenje sadržaja
  • Korištenje Hangouts Meeta u nastavi

 

Svaka radionica će trajati dva školska sata, gdje je prvi dio predviđen za predstavljanje alata, a drugi dio za postavljanje pitanja.

Registracija za pojedine radionice moguća je na stranici Edukacije za nastavu uz Google G Suite for Education, a u nastavku možete pronaći termine.

 

12.5 (utorak)u 13h: Google Classroom

14.5 (četvrtak) u 13h: Google Classroom

19.5 (utorak)u 13h: G Suite for Education alati i Hangouts Meet

19.5 (utorak)u 15h:  Suite for Education alati i Hangouts Meet