Odrastanje uz sigurniji internet – Dabrica Darka

  • Home
  • Odrastanje uz sigurniji internet – Dabrica Darka
Shape Image One
Odrastanje uz sigurniji internet – Dabrica Darka

Dabrica Darka igre i priručnici nastali su suradnjom tvrtke Google i udruge Suradnici u učenju u sklopu projekta Growing up on a safer Internet (Odrastanje uz sigurniji internet). Cilj projekta je poboljšati život učenika, učitelja i roditelja aktivnim sudjelovanjem u promicanju dobrih strana interneta stvaranjem pozitivnih i kreativnih internetskih sadržaja. U priručnicima su opisani scenariji poučavanja koji prate igre u kojima je glavni lik dabrica Darka, koja, uz medu Marka i Mudru sovu, potiče učenike na rješavanje problema. Primjenom igara potičemo učenike na aktivnije uključivanje, pozitivno utječemo na njihovu motiviranost i zainteresiranost i činimo proces poučavanja zanimljivijim.

U projektu smo napravili 4 web igre za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole te pripadne priručnike za učitelje. 

  1. igra i priručnik Dabrica Darka otkriva digitalni svijet namijenjeni su učenicima 1. i 2. razreda
  2. igra i priručnik Dabrica Darka zna se pristojno ponašati i na internetu namijenjeni su učenicima 3. i 4. razreda
  3. igra i priručnik Dabrica Darka pazi na svoj digitalni trag namijenjeni su učenicima 5. i 6. razreda
  4. igra i priručnik Dabrica Darka štiti sebe i druge na internetu namijenjeni su učenicima 7. i 8. razreda

Priručnike preporučujemo učiteljima koji u svoje poučavanje žele uključiti aktivnosti za razvijanje kompetencija odgovornog i primjerenog korištenja digitalne tehnologije, prepoznavanje vjerodostojnosti informacija na internetu i njihovo kritičko vrednovanje te prevenciju elektroničkog nasilja. Priručnici sadrže i dio koji je namijenjen roditeljima, u kojem mogu pronaći prijedloge obiteljskih aktivnosti i savjete kako djeci pružiti podršku za odrastanje u virtualnom svijetu.

Pripremili smo i priručnik Programiranje u Blocklyu namijenjen učiteljima učenika od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji u svoje poučavanje žele uključiti aktivnosti za usvajanje kompetencija, prvenstveno iz domene računalnog razmišljanja i programiranja, ali i ostalih domena kurikuluma predmeta Informatika

Pogledajte sve materijale na mrežnoj stranici projekta Growing up on a safer Internet (Odrastanje uz sigurniji internet).