Natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2019

 • Home
 • Natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2019
Shape Image One
Natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2019

Natječaj Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2019.
na temu Volimo karte

Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije, po mogućnosti barem jedna za svaki kontinent, s posebnom pažnjom posvećenom dobi djeteta koje je nacrtalo crtež. Ciljevi natjecanja su promoviranje dječjeg kreativnog prikazivanja svijeta u grafičkom obliku, poboljšanje njihove kartografske percepcije i percepcije okoline.

Pravila natjecanja

Zemlje članice ICA-e (Međunarodnog kartografskog društva, a među njima je i Hrvatska) prikupit će dječje likovne radove na temu “Volimo karte” (We love maps) što su ih nacrtala djeca mlađa od 16 godina. To je tema sljedeće izložbe dječjih radova na međunarodnoj kartografskoj konferenciji koja će se održati 15–20. srpnja 2019. u Tokiju.

Međunarodni žiri posebno će obratiti pažnju na tri kriterija:

 1. prepoznatljivost poruke
 2. kartografski sadržaj i
 3. kvalitetu izvedbe.

Osim toga žiri će ocijeniti i:

 1. prepoznatljivost veze između oblika i upotrebe kartografskih elemenata koji se kreativno povezuju s temom
 2. prepoznatljivost cijelog ili većeg dijela svijeta, gdje se ocjenjuju relativni odnosi, raspored i oblici kopna i mora, već prema dječjim dobnim skupinama
 3. prikladnost kartografskih elemenata kao što su npr. znakovi, boje, imena i sl., a koji se odnose na temu, te:
 4. jasnoću i čitkost točkastih, linijskih i površinskih znakova, u skladu s medijem izražavanja, bilo da se radi o papiru ili drugoj površini
 5. izražajnost i pogodnost upotrebe boja, razlikovanje i zasićenost
 6. cjelokupna estetika, balans i harmonija među slikovnim elementima.
 7. Veličina karte ne smije preći format A3 (420 mm × 297 mm). Površina karte treba biti ravna, a ukoliko postoje zalijepljeni elementi oni ne smiju biti viši od 5 mm i trebaju biti dobro učvršćeni. Karta treba biti izrađena od nelomljivih materijala. Nije dozvoljeno upotrebljavati pomične elemente koji pokrivaju dijelove crteža (izabrani crteži bit će skenirani ili fotografirani, te cijeli crtež treba biti vidljiv). Nije dozvoljena upotreba trošnih materijala (poput biljaka ili listova), a crteži ne smiju biti plastificirani ili laminirani.
 8. Izbor kartografske projekcije kao osnove za stvaranje obalnih linija i drugog osnovnog materijala (npr. međunarodnih granica i mreže meridijana i paralela) nije ograničen. Karta treba biti izvorni likovni rad koji je izrađen upotrebom tradicionalnih metoda (npr. olovke u boji, vodene bojice i dr.) ili s pomoću računala.
 9. Svaka karta mora sadržavati sljedeće informacije na naljepnici (može se preuzeti s web-stranica HKD-a http://www.kartografija.hr/tl_files/Hkd/novosti/Data_of_author_form.pdf) pričvršćenoj na poleđini: naslov na engleskom ili francuskom, ime, dob, e-adresu, adresu škole ili vrtića i zemlju autora.
 10. Roditelji pobjednika na natječaju u Hrvatskoj (koji su odabrani kao predstavnici Hrvatske na međunarodnoj izložbi) moraju potpisati službeni obrazac ICA-e da se slažu sa sudjelovanjem svoje djece na natječaju i budućem publiciranju njihovih likovnih radova.
 11. Dječji radovi koji pristignu na natječaj ne vraćaju se pošiljatelju (sudioniku natječaja).
 12. Svaki natjecatelj se slaže da njegov rad ICA, UNICEF ili Hrvatsko kartografsko društvo mogu reproducirati bez posebnog dogovora ili plaćanja određenog iznosa za autorska prava.
 13. Izvršni odbor ICA-e poslat će pobjedničke radove UNICEF-ovu Međunarodnom odboru za umjetnost kao prijedloge za razglednice.
 14. Natjecateljske karte arhiviraju se u Arhivsko-istraživačkim zbirkama Knjižnice Sveučilišta Carleton u Kanadi (Archives and Research Collections at Carleton University Library) i pripremaju se za objavljivanje na internetu (vidi https://childrensmaps.library.carleton.ca/).

Moja zemlja / My Earth

Barbara Čuvidić, 13 god., Osnovna škola Rajić, Rajić

Dosadašnji uspjesi hrvatskih natjecatelja

Hrvatska je s uspjehom sudjelovala na izložbama u Barceloni 1995., Stockholmu 1997., Ottawi 1999., Pekingu 2001., Durbanu 2003., A Coruñi 2005., Moskvi 2007., Santiagu 2009., Parizu 2011., Dresdenu 2013., Rio de Janeiru 2015. i Washingtonu D.C. 2017. Rad Once is not enough – Recycle Marinka Cirkvenčića izložen u Barceloni uvršten je poslije u poster UNICEF-a Children Draw the World, a Compass Card Anite Matković, izložen u Stockholmu, proglašen je jednim od pobjednika. Crtež World Map Ranka Vukovića izložen u Pekingu, izabran je za ilustraciju na naslovnici knjige Elementi kvalitete prostornih podataka (urednici izvornika S. C. Guptill i J. L. Morrison, preveli D. Tutić i M. Lapaine) što ju je izdala Državna geodetska uprava u Zagrebu, 2001. Eco map of the World Amele Kičić crtež izložen u Pekingu, uvršten je kao ilustracija u stolni kalendar što ga je za 2004. godinu, a u povodu Međunarodne kartografske konferencije u Durbanu, izdao the Council for Geoscience iz Južne Afrike u suradnji s ICA-om. Šest dječjih radova iz Hrvatske objavljeno je u knjizi Children Map the World što su je uredili J. M. Anderson, J. Atwal, P. Wiegand i A. Auringer Wood (ESRI Press, Redlands, California, 2005). Natjecateljski rad za izložbu u Barceloni My Island Ivane Miličević izabran je za naslovnicu 5. broja časopisa Kartografija i geoinformacije. U drugom svesku knjige Children Map the World koju su uredili T. Bandrova, J. R. Nunez, M. Konecny i J. Atwal (ESRI Press, Redlands, California, 2010) objavljen je rad šestogodišnjeg Elvisa Plantaka iz Varaždina A Map of the World in Colors for Dancing izložen u Moskvi. Isti dječji rad objavljen je i na naslovnici 8. broja časopisa Kartografija i geoinformacije te 2011. izabran za izradu božićne i novogodišnje čestitke HKD-a. Rad Many Nations – One World in the Baloon Agate Lučićizložen u Moskvi, izabran je za izradu pohvalnice i zahvalnica koje su dodijeljene sudionicima radionice Djeca crtaju svijet održane u sklopu Festivala znanosti 2010. koju je organiziralo Hrvatsko kartografsko društvo. Na tom je Festivalu znanosti održana radionica pod naslovom Djeca crtaju svijet i postavljena izložba sa 16 dječjih crteža koji su predstavljali Hrvatsku na prethodnim međunarodnim izložbama. Rad The Crystal World Elvisa Plantaka izabran je za izradu zahvalnica koje su dodijeljene djeci čiji su radovi bili izloženi na Međunarodnoj izložbi dječjih radova u Parizu 2011. i njihovim mentorima (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima) te svim ustanovama. Natjecateljski rad za izložbu u Parizu For long life on Earth Tee Cecelja izabran je 2012. za izradu božićne i novogodišnje čestitke HKD-a. Pohvaljeni rad od hrvatskog žirija na natjecanju 2013. Looking to the Future Vilima Borovnjaka izabran je za naslovnicu 19. broja časopisa Kartografija i geoinformacije. Pristigli rad na natječaj 2015. Helping to Keep our Planet Beautiful Place to Live Marte Vračar, izabran je za izradu zahvalnica koje su dodijeljene djeci čiji su radovi pobijedili ili pohvaljeni na natječaju 2015. i njihovim mentorima (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima) te svim ustanovama. Rad I love maps, I love world Petre Krešić pohvaljen od hrvatskog žirija na natjecanju 2017. izabran je za izradu zahvalnica koje su dodijeljene djeci čiji su radovi pobijedili ili pohvaljeni na natječaju 2017. te njihovim mentorima (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima), svim ustanovama i svakom djetetu koje je svoj rad poslalo na natječaj. Pohvaljeni rad od hrvatskog žirija na natjecanju 2017. Street of city Paole Glanjar izabran je za naslovnicu 29. broja časopisa Kartografija i geoinformacije.

Detaljni prikazi dosadašnjih sudjelovanja Hrvatske na međunarodnim kartografskim izložbama mogu se naći u časopisu Kartografija i geoinformacije (www.kartografija.hr/kig) i na web-stranicama HKD-a u rubrici Dječja kartografija.

POZIV

Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo. Radove za natječaj treba poslati najkasnije do 15. ožujka 2019. na adresu koordinatorice za Hrvatsku:

Doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 01/ 46 39 481, faks: 01/ 48 28 081 ili e-poštom: ikljajic@geof.hr

Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu “Volimo karte” (We love maps) bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 29. međunarodne kartografske konferencije u Tokiju, 15–20. srpnja 2019.

Ivka Kljajić