Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih

  • Home
  • Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih
Shape Image One
Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je godišnji zidni kalendar o pravima djece. Tema i naslov kalendara za 2022. godinu je “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!”, a njegova je svrha predstaviti, na jeziku bliskom djeci, sadržaj Općeg komentara br. 25 (2021.) o dječjim pravima u odnosu na digitalno okruženje, kao novog pratećeg dokumenta koji pomaže u interpretaciji Konvencije o pravima djeteta.
Svojim kalendarom “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih!”, Ured pravobraniteljice za djecu želi pomoći da poruke iz tog važnog međunarodnog dokumenta dospiju do što većeg broja djece i pomognu im u razumijevanju svoja prava u digitalnom svijetu. Naslovi i poruke u kalendaru za 2022. slijede konvencijska prava djeteta i interpretiraju ih u skladu s digitalnim okruženjem
Kalendar ujedno predstavlja i skraćeni vodič kroz Konvenciju o pravima djeteta, kao i informacije o nužnoj zaštiti prava djece u digitalnom okruženju. Sadržava i poruke za odrasle, ali i poruke za djecu kojima se nastoji potaknuti djecu i mlade na razmišljanje o ovim aktualnim pitanjima.

Kalendar možete preuzeti na mrežnim stranicama Pravobraniteljice za djecu.