Izazov Dabar @ucitelji.hr 2023

 • Home
 • Izazov Dabar @ucitelji.hr 2023
Shape Image One
Izazov Dabar @ucitelji.hr 2023

Jesen je uvijek u znaku Dabra.

Krajem rujna i veći dio listopada učitelji su imali priliku prijaviti svoje učenike i škole za sudjelovanje na izazovu Dabar @ucitelji.hr 2023. Ovo je izazov koji okuplja sve učenike koji žele sudjelovati u online rješavanju zadataka iz informatike i računalnog razmišljanja.

Izazov organizira udruga Suradnici u učenju uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNET-a.

Izazov podržava i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ove godine prijavilo se 1266 učitelja iz svih dijelova Lijepe naše, što se može vidjeti i iz priložene karte.

Od 13. do 17. studenoga na izazovu je sudjelovalo ukupno 49.065 učenika.

Interes je bio i veći, no nismo bili u mogućnosti prihvaćati naknadne prijave. Svaka je faza pripreme iznimno važna i moramo se držati uhodane dinamike kako bi sam izazov protekao sa čim manje problema. A ova je godina, zbog prelaska na novi sustav i korištenja nove teme, bila itekako izazovna.

Po kategorijama sudjelovalo je ukupno:

 • 5.831 učenika u kategoriji MikroDabar,
 • 12.590 učenika u kategoriji MiliDabar,
 • 14.559 učenika u kategoriji KiloDabar,
 • 10.626 učenika u kategoriji  MegaDabar i
 • 5.459 učenika u kategoriji GigaDabar,

te je izdano 49.065 digitalnih znački i diploma za sudjelovanje.

Iz godine u godinu bilježimo porast učenika, sudionika izazova, i posebno smo ponosni na naše najmlađe sudionike. Za njih su pripremljeni i audio zapisi svih zadataka.

 

MikroDabar

 • najveći broj bodova: 12 (1 učenik)
 • prag za zlatnu diplomu i i značku: 6,58 bodova i više (590 učenika)
 • najbolje riješen zadatak: Vrsta leptira
 • najlošije riješen zadatak: Samovozeći automobil

MiliDabar

 • najveći broj bodova: 12 (27 učenika)
 • prag za zlatnu diplomu i i značku: 9,5 bodova i više (1293 učenika)
 • najbolje riješen zadatak: Tanjurići i žličice
 • najlošije riješen zadatak: Žaba i komarac 

 

KiloDabar

 • najveći broj bodova: 12 (19 učenika)
 • prag za zlatnu diplomu i i značku: 8 bodova i više (2045 učenika)
 • najbolje riješen zadatak: Odabir poklona
 • najlošije riješen zadatak: Model željeznice

 

MegaDabar

 • najveći broj bodova: 12 (6 učenika)
 • prag za zlatnu diplomu i i značku: 7,13 bodova i više  (1070 učenika)
 • najbolje riješen zadatak
 • najlošije riješen zadatak

 

GigaDabar

 • najveći broj bodova: 12 (7 učenika)
 • prag za zlatnu diplomu i i značku: 7,5 bodova i više (548 učenika)
 • najbolje riješen zadatak: Ogamsko pismo
 • najlošije riješen zadatak:  Dozvola za parkiranje

 

Iako nije bila obavezna, čak 21174 učenica i učenika ispunilo je anketu u kojoj su procijenili koliko su im bili teški ovogodišnji zadaci.

 

Posebno nas raduju komentari koje su nam ostavili. Iako ne možemo udovoljiti prijedlozima u kojima nas traže da omogućimo povratak na prethodno pitanje, produžimo vrijeme rješavanja i sl., komentari učenika su nam poticaj da nastavimo raditi i dalje.

 

 

 

 

 

 

Svi komentari iz ankete sažeti su u jedan oblak riječi iz kojeg je jasno kakvi su dojmovi učenika nakon sudjelovanja.

Kako bi omogućili pristup ovogodišnjim zadacima učenicima koji nisu sudjelovali u izazovu, otvorena je učionica . Za pristup ovoj učionici i testovima u njoj nije potrebna nikakva lozinka. Svim je testovima moguće pristupiti samo jednom. U učionici nema digitalnih znački niti diploma. Rezultati se neće nigdje objavljivati niti će se raditi rang lista.

Već godinama je za sve učitelje i učenike otvorena učionica   u kojoj se nalaze zadaci sa svih prethodnih izazova.

Učenici svakom testu mogu pristupiti neograničeni broj puta, a zadaci se pojavljuju nasumičnim redoslijedom.

Stranice međunarodnog izazova su http://bebras.org, a hrvatsko sjedište je na portalu ucitelji.hr.

 

Voditeljica izazova Dabar @ucitelji.hr

Lidija Kralj

Koordinatorica izazova Dabar @ucitelji.hr

Darija Dasović

Programski odbor izazova Dabar @ucitelji.hr 2023

Lidija Kralj, Darija Dasović, Darko Rakić, Sanja Pavlović Šijanović, Kristina Slišurić, Ela Veža, Gordana Sokol, Vesna Tomić

Organizacijski odbor izazova Dabar @ucitelji.hr 2023

Jelena Nakić, Lada Maleš, Mateo Ćavar, Barbara Knežević, Anica Leventić, Renata Pintar, Maristela Rubić, Tatjana Stranjak, Tanja Oreški, Valentina Blašković, Vesna Majdandžić, Blaženka Knežević, Marica Jurec, Natalija Stjepanek, Mirela Radošević, Anita Šimac, Nikolina Bubica, Valentina Pajdaković, Alma Šuto, Loredana Zima Krnelić, Maja Jurić-Babaja,  Gordana Lohajner, Sanja Janeš, Katica Konstantinović, Nina Sokol

Kontakt e-mail adresa: dabar@ucitelji.hr

Hvala svima što ste prihvatili izazov!

Vidimo se i sljedeće godine, zar ne? ?