Erasmus+ projekt WIDE – Wellbeing in digital education

  • Home
  • Erasmus+ projekt WIDE – Wellbeing in digital education
Shape Image One
Erasmus+ projekt WIDE – Wellbeing in digital education

Pandemija koronavirusa unijela je promjene u obrazovne sustave utječući na gotovo 1,6 milijardi​ učenika u više od 190 zemalja na svim kontinentima. Sada se od obrazovnih sustava očekuje da inovacije iz tog perioda iskoriste kako bi osigurale održivost novih pristupa, metoda i praksi. U mnogim se zemljama sustavi obrazovanja reorganiziraju integriranjem metode digitalnog učenja u tradicionalno poučavanje. Kako u te promjene uključiti i brigu za mentalno zdravlje te dobrobit svih dionika tema je Erasmus+ projekta WIDE kojeg u Hrvatskoj provodi udruga Suradnici u učenju

Projekt Wellbeing in Digital Education (WIDE KA220-VET-A5322CAB) financira se iz Erasmus+ fonda s 269.854,00 €, traje 28 mjeseci, a započeo je 28. veljače 2022. Partneri iz sedam zemalja, Consorzio degli Istituti iz Italije, T-HAP LTD sa Cipra, udruga Suradnici u učenju iz Hrvatske, Academy of Entrepreneruship iz Grčke,  Lycee Charles et Adrien Dupuy iz Francuske i University of Salamanca iz Španjolske predvođeni su koordinatorom FO-Aarhus iz Danske.

Svrha projekta WIDE briga je o osobnoj i profesionalnoj dobrobiti svih sudionika obrazovnog procesa u online i kombiniranom učenju i  osposobljavanju te razvijanje inovativnog okvira kojim će se obrazovno iskustvo u virtualnom okruženju učiniti pozitivnim, plodonosnim i učinkovitijim. Cilj je svih sudionika projekta svladati izazove učenja i poučavanja u digitalnom okruženju, fokusirajući se na stvaranje obrazovnih postupaka koji doprinose socijalno-emocionalnom učenju te razvijanje navika i stavova koji doprinose mentalnom zdravlju i dobrobiti svih dionika obrazovnog sustava.​

Horizontalni prioritet projekta WIDE provedba je digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta. Stoga će se tijekom projekta raditi na razvoju inovativne digitalne pedagogije i pristupa učenju koji omogućavaju učinkovit pomak prema digitalnom obrazovanju temeljenom na dobrobiti učenika, učitelja te obrazovnog sustava u cjelini.

Tijekom prvih mjeseci projektni partneri prikupili su podatke koliko dobro su se osjećali učenici, učitelji i roditelji u dosadašnjim iskustvima online i kombiniranog učenja. Prikupljene podatke analizirat će partnersko sveučilište University of Salamanca iz Španjolske, a svi partneri će na toj analizi temeljiti daljnje korake razvoja okvira za osobnu i profesionalnu dobrobit u digitalnom učenju.

Prvi sastanak partnera s edukacijom o modelu Lov-e & Car-e-osity bit će krajem kolovoza 2022. godine u Modeni u Italiji, a u Hrvatskoj će se partneri sastati u veljači 2023.

Pozivamo vas da se uključite u naše aktivnosti na projektu WIDE te pratite ostvarivanje rezultata.