Dijeli pažljivo

  • Home
  • Dijeli pažljivo
Shape Image One

Ivana Kurelac

Radionica Dijeli pažljivo održana je u 4. c razredu Prve osnovne škole Ogulinu sklopu sata razrednika. Na početku sata učenicima su podijeljeni papirići na kojima su morali napisati neke svoje osobne podatke kao npr. ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, datum rođenja, koji su razred ili škola. Nakon toga se papirići pokupe te nasumično opet podijele učenicima. Sada je svatko dobio tuđi papirić s osobnim podacima. Učenike se navodi na razmišljanje bi li željeli da njihove osobne podatke podijelimo npr. u našem gradu ljudima na ulici. Naravno zaključuju da to ne bi bilo dobro iz svakojakih razloga a najviše zbog toga što su to privatni podaci koji se ne daju svakome jer se mogu zloupotrijebiti.

Nakon prve aktivnosti razgovaramo o tome tko su to Internauti, te čitamo i razgovaramo o tome kako se ponašati HRABRO, LJUBAZNO, SIGURNO I MUDRO na internetu. Putem prezentacije Dijeli pažljivo preuzete sa stranice Budi Internet genijalac, prolazimo kroz različite situacije te učenici izrezivanjem i lijepljenjem sličica u tablicu sa raznim situacijama pokušavaju pravilno odrediti kome možemo podijeliti neki sadržaj: roditeljima, prijateljima, javno ili nikome. Uglavnom su davali dobre prijedloge i donosili pravilne zaključke. Kada su trebali osmisliti neku svoju situaciju došli smo do situacije da je učenik slikao svoje prijatelje na rođendanu s time da se jedan prijatelj na toj fotografiji ponašao stvarno smiješno. Kome podijeliti takvu fotografiju. Učenici su odmah zaključili da nikome nećemo dijeliti tu fotografiju jer bi mogli izazvati možda ružne komentare na račun njihovog prijatelja. Neki su predložili da prvo pitamo tog prijatelja smeta li mu da dijelimo tu fotografiju dalje.

Nakon toga smo pogledali dva videa o nasilju na internetu gdje je lijepo prikazano što se može dogoditi ako nismo pažljivi što objavljujemo jer bi mogli biti podvrgnuti upravo govoru mržnje ili kojem drugom obliku nasilja na internetu. Učenici su upoznati i s igrom Interland gdje smo odigrali igru Pažljiva planina.

Na kraju sata su na listiću izrazili kako su se osjećali na kraju ove provedene radionice te što su zapamtili s ovog održanog sata.

Radionica je održana s ukupno 18 učenika. Planira se ista radionica održati i s učenicima 4.a i 4.b nakon zimskih praznika.

Pogledajte i video s radionice.

Projekt “Budi internet genijalac” provodi u Hrvatskoj udruga Suradnici u učenju uz podršku Google.org kao dio Be Internet Awesome programa koji u CEE regiji objedinjava School with Class Foundation.