Dabar

Shape Image One

PonoviDabar

Nakon zatvaranja izazova Dabar @ucitelji.hr 2022, svi učenici koji su sudjelovali mogu pogledati povratne informacije i objašnjenja zadataka. Za sve učenike koji iz bilo kojeg razloga nisu sudjelovali u izazovu Dabar @ucitelji.hr 2022 otvorena je učionica . Za pristup učionici i testovima nije potrebna nikakva lozinka. Testovima je moguće pristupiti samo jednom. U učionici nema digitalnih znački

PseudoDabar – nova poveznica

PseudoDabar je od danas dostupan na poveznici

PseudoDabar @ucitelji.hr

Virtualna učionica za pripremu za natjecanje Dabar @ucitelji.hr nalazi se na sljedećoj poveznici. Učionica je dostupna svim zainteresiranim učenicima, učiteljima i široj javnosti. Učenici i učitelji za pristup koriste svoj AAI@EduHr korisnički račun. Vidimo se na natjecanju u studenom, zar ne 🙂

Pet godina Dabra u Hrvatskoj

Pet godina Dabra u Hrvatskoj ili kako volonteri mogu zainteresirati 105 321 djece za računalno razmišljanje   2015. godine počela je izrada novog kurikuluma Informatike koji se radio za sve razrede osnovnih škola i gimnazija te je planirana promjena koncepta poučavanja Informatike uz stavljanje fokusa na kreativno stvaralaštvo i računalno razmišljanje. Usporedo s izradom kurikuluma

Dabar 2019.

Prijavljene škole na natjecanje Dabar 2019.