Dabar

Shape Image One

Pet godina Dabra u Hrvatskoj

Pet godina Dabra u Hrvatskoj ili kako volonteri mogu zainteresirati 105 321 djece za računalno razmišljanje   2015. godine počela

Dabar 2019.

Prijavljene škole na natjecanje Dabar 2019.

Dabrotjedan

11.-15.11. je ovogodišnji Dabrotjedan 🙂 Kao pripremu za natjecanje pripremljena je za novi upis i virualna učionica PseudoDabar s 389

Međunarodna Dabar konferencija

Studeni je Dabrov mjesec za provedbu, a svibanj mjesec koji je ključan za pripremu natjecanja. Tada se stručnjaci iz cijelog

dabar

Završeno natjecanje Dabar 2018

Od 12. do 16. studenoga 22.887 učenika je u jednoj od 530 prijavljenih škola pristupilo natjecanju Dabar 2018. Ovo Međunarodno