Budi internet genijalac

  • Home
  • Budi internet genijalac
Shape Image One

Obrazovni sadržaji – Budi internet genijalac

Budi internet genijalac je Googleov program kojim se poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano istraživati

Budi internet genijalac

Projekt Budi internet genijalac u hrvatskim školama

Udruga Suradnici u učenju provodi projekt Budi internet genijalac u deset hrvatskih škola uz podršku Google.org Škole partneri na projektu

Treća generacija internet genijalaca

U sklopu provedbe projekta Budi internet genijalac održana je edukacija za koordinatore škola koje su uključene u projekt.  Dvadeset i

Budi internet genijalac

Započela provedba projekta Budi internet genijalac u hrvatskim školama

Udruga Suradnici u učenju započela je provedbu projekta Budi internet genijalac u deset hrvatskih škola. Budi internet genijalac (Be Internet

Druga generacija internet genijalaca

Od 30. kolovoza do 30 rujna 2021. godine, dvadeset i tri polaznice edukacije Budi internet genijalac sudjelovale su na online