Budi internet genijalac

  • Home
  • Budi internet genijalac
Shape Image One
Budi internet genijalac

Projekt Budi internet genijalac u hrvatskim školama

Udruga Suradnici u učenju provodi projekt Budi internet genijalac u deset hrvatskih škola uz podršku Google.org Škole partneri na projektu su   Budi internet genijalac (Be Internet Awesome) Googleov je program koji poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti, kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet.  Pomoću tog programa osnovnoškolci usvajaju osnovna digitalna znanja i

Treća generacija internet genijalaca

U sklopu provedbe projekta Budi internet genijalac održana je edukacija za koordinatore škola koje su uključene u projekt.  Dvadeset i troje polaznika sudjelovalo je na 4 online radionice u razdoblju od 1. do 15. prosinca.  Svi su polaznici sudjelovali i u edukaciju u virtualnoj učionicu u kojoj mogu preuzeti svoja priznanja za sudjelovanje na edukaciji. 

Budi internet genijalac

Započela provedba projekta Budi internet genijalac u hrvatskim školama

Udruga Suradnici u učenju započela je provedbu projekta Budi internet genijalac u deset hrvatskih škola. Budi internet genijalac (Be Internet Awesome) Googleov je program koji poučava djecu osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti, kako bi mogli pouzdano istraživati internetski svijet.  Pomoću tog programa osnovnoškolci usvajaju osnovna digitalna znanja i vještine te stvaraju naviku promišljenog korištenja i

Druga generacija internet genijalaca

Od 30. kolovoza do 30 rujna 2021. godine, dvadeset i tri polaznice edukacije Budi internet genijalac sudjelovale su na online radionicama i edukaciji u virtualnoj učionici. Na radionicama smo razgovarali o temama sigurnosti na internetu kako bi se pripremili za novu školsku godinu i internetske izazove koje ona nosi. Kurikulum koji je okosnica ove edukacije

Budi internet genijalac

Prva generacija internet genijalaca

Google i udruga Suradnici u učenju organizirali su prvu online edukaciju međunarodnog programa “Budi internet genijalac”. Edukacija je namijenjena učiteljima koji žele u svoje poučavanje uključiti aktivnosti za podizanje kompetencija odgovornog i primjerenog korištenja interneta prema kurikulumu „Budi internet genijalac“, kojeg je osmislio Google. Edukacija je organizirana kroz četiri online radionice i aktivnosti u virtualnoj