Budi Internet genijalac u Sisačko-moslavačkoj županiji

  • Home
  • Budi Internet genijalac u Sisačko-moslavačkoj županiji
Shape Image One
Budi Internet genijalac u Sisačko-moslavačkoj županiji

U Osnovnoj školi Popovača održana je još jedna radionica u sklopu projekta Budi internet genijalac. Jedan od glavnih ciljeva ove radionice bio je proglašenje škola koje su dobile status BIG škola. Nakon završenog tečaja, status BIG škola u Sisačko-moslavačkoj županiji dobile su sljedeće škole:

  • Osnovna škola Braće Bobetko, Sisak
  • Osnovna škola Viktorovac, Sisak
  • Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Petrinja
  • Srednja škola Novska.

Radionicu su provodile članice udruge Suradnici u učenju, Maja Hainc i Dunja Mijović. Sadašnjim i budućim ambasadorimadetaljnije su predstavile sve projekte koje provodi udruga Suradnici u učenju. Sudionici su prepoznali neke od njih i istaknuli da su se koristili materijalima Udruge. Među projektima u kojima sudjeluju zadnjih nekoliko godina su Dabar i Dan sigurnijeg interneta. Također, kontinuirano koriste e-udžbenike i multimedijske obrazovne sadržaje napisane za projekt Pet za net.

Sudionice su naglasile da su multimedijski obrazovni sadržaji iz BIG projekta zanimljivi, upotrebljivi i iskoristivi za različite predmete, što je posebno važno za nastavnike. Pohvalili su i igru Interland koju njihovi učenici često i rado igraju. Zainteresirali su se i za predstavu koja povezuje temu sigurnosti na internetu s kazalištem, smatrajući to odličnom idejom.

Učiteljice koje su već održale nekoliko radionica s učenicima podijelile su svoja iskustva i teme održanih radionica. Posebno su istaknule dostupnost svih materijala i jednostavnost njihove upotrebe. Razgovarali su i o statusu ambasadora, ponovili što je sve potrebno za dobivanje statusa te raspravljali o preporuci radionica i materijala svojim kolegama, kao i o nastavku projekta.

Svim sudionicima čestitamo na dobivenom statusu i željno iščekujemo nove škole i nove ambasadore.

Vaši Suradnici u učenju