Budi internet genijalac u OŠ Vinica

  • Home
  • Budi internet genijalac u OŠ Vinica
Shape Image One
Budi internet genijalac 2023 – 2026

Sažetak

U Osnovnoj školi Vinica provodi se projekt Budi internet genijalac. Tijekom drugog obrazovnog razdoblja nastavne godine 2023./24. provedeno je nekoliko radionica iz kurikuluma Budi internet genijalac. Radionice su provedene u šestim i sedmim razredima. Radionica koja je provedena sa sedmim razredima je „Čiji je ovo profil?“. Reakcije na radionicu su odlične te su učenici usvojili nove sadržaje i pokazali interes za dodatnim sličnim radionicama. Radionice koje su provedene sa šestim razredima su: „Nisam to mislio/mislila“ i „Cool je biti dobar“. Radionice su provedene u različitim oblicima obrazovanja, jedna u privremenom obliku obrazovanja „Nastave u kući“ a druga tijekom redovite nastave u učionici. Radionice su uspješno provedene i učenici su uspješno ostvarili postavljene ciljeve.

Ključne riječi: Budi internet genijalac, radionice, Osnovna škola Vinica

Uvod

Budi internet genijalac je projekt koji je nastao u suradnji s tvrtkom Google. Glavni cilj projekta je da se učenike podučava osnovama digitalnog građanstva i sigurnosti kako bi mogli pouzdano koristiti i istraživati internetski svijet. Ove nastavne godine u projekt se uključila i Osnovna škola Vinica te je nekoliko predloženih radionica iz kurikuluma provedeno u određenim razrednim odjelima.

Radionica: Čiji je ovo profil?

Radionica Čiji je ovo profil? Realizirala se tijekom nastave informatike u sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta. Radionica je provedena s učenicima iz 7.a i 7.b razreda.

Iz 7.a razreda sudjelovalo je 11 učenika a iz 7.b razreda 10 učenika. U uvodnom dijelu učenici su razgovarali o društvenim mrežama na kojima imaju profile. Iznosili su mišljenja o predstavljanju na društvenim mrežama i koliko društvene mreže pokazuju istinu o osobama koje su na njima aktivne.

Učenici su zatim podijeljeni u skupine te su dobili radne materijale. Tijekom rada primijećeno je da su svi učenici unutar grupe aktivni te da sudjeluju u rješavanju zadatka. Nakon što je isteklo vrijeme za rad, učenici su trebali prezentirati svoje zaključke.

Nakon prezentiranja učenicima su otkrivena rješenja zadatka. Postojale su određene razlike između rješenja skupina i ponuđenih rješenja.

Učenici su iz navedenog zaključili da se ne može uvijek vjerovati objavama na društvenim mrežama jer se ne može znati da su istinite. Ljudi na društvenim mrežama objavljuju razne stvari te se ne može sa sigurnošću znati da su pouzdane. Završna clip_image002rečenica bila je: „Na internetu opreza nikad dovoljno!“.

Zadovoljstvo radionicom bilo je veliko te je završetak radionice popraćen pitanjem hoće li biti još sličnih radionica.

Slika 1. Radionica: Čiji je ovo profil? – 7.razred

Radionica: Nisam to mislio/mislila

Radionica se realizirala tijekom privremenog oblika obrazovanja „Nastava u kući“. Navedenom radionicom obilježen je Dan sigurnijeg interneta s učenicom 6. razreda.

Radionica je započela razgovorom o komunikaciji na internetu i društvenim mrežama. Učenica je lijepo iznosila svoja iskustva iz komunikacije u digitalnom svijetu. Učenica je navodila da je znalo doći do nesporazuma u komunikaciji jer si je osoba s druge strane napisanu poruku krivo protumačila.

Emotikon je simbol koji se koristi tijekom elektroničke komunikacije kako bi se izrazile emocije. Učenica je iznosila značenja pojedinih emotikona te uvidjela da se emotikoni clip_image004mogu protumačiti na više načina.

Učenica na kraju radionice opisuje sebe uz pomoć emotikona. Učiteljica je nakon završetka zadatka pokušala opisati učenicu s odabranim emotikonima.

 

Slika 2 Radionica Nisam to mislio/mislila – 6.razred

Radionica: Cool je biti dobar

Radionica je provedena sa šestim razredom u kojem je ukupno 17 učenika. Radionica je započela razgovorom o objavljivanju sadržaja na internetu i reakcijama na objave. Učenici su istaknuli da se ne osjećaju lijepo kada netko negativno reagira na njihovu objavu ali isto tako nije lijepo niti kada se drugima reagira negativno na objave.

Kako učiniti internet boljim mjestom? Navedeno pitanje pokrenulo je raspravu koja je clip_image006učenike uvela u glavni dio radionice.

Učenici su podijeljeni u parove te su dobili emotikone i papir sa scenarijima. Učenici su se za svaki scenarij međusobno u parovima konzultirali o reakcijama na situaciju te nakon određenog vremena argumentirano objasnili ostatku razreda svoj odabir.

Slika 3. Radionica: Cool je biti dobar – 6. razred

Učenici na kraju zaključuju da siguran internet kreće od pojedinca, ako pojedinac poštuje pravila i prijavljuje neprimjeren sadržaj, potaknut clip_image008će lančanu reakciju koja može imati daleki doseg.

Vrlo je važno biti odgovoran na internetu te pokušati navedenu odgovornost prenositi na druge i biti uzor. Učenici su uvidjeli da je vrlo lako biti ljubazan na internetu i širiti dobrotu.

Slika 4. Radionica: Cool je biti dobar – 6.razred

Zaključak

Budi internet genijalac je projekt koji bi se trebao uvesti u sve škole. Projektom se na zanimljiv i poučan način promovira sigurniji svijet interneta. Danas u doba digitalizacije i svakodnevnog korištenja interneta vrlo je važno redovito naglašavati pravila pristojnog ponašanja na internetu. Učenici su radionicama bili iznimno zadovoljni, prisjetili su se usvojenog znanja i dodatno nadogradili postojeće. Pozitivno je što se koriste primjeri i situacije iz svakodnevnog života s kojima se učenici mogu susresti te će znati kako reagirati na navedene situacije. Provedene radionice realizirale su se tijekom nastave u učionici, a jedna se realizirala u privremenom obliku odgoja i obrazovanja „Nastava u kući“: Radionice će se provoditi i dalje do kraja nastavne godine u ostalim razredima, ali i iduće godine tijekom nastavne godine. Planiraju se radionice za učitelje i roditelje sljedeće nastavne godine. Kurikulum Budi Internet genijalac trebao bi biti integriran u sve školske ustanove kako bi se još dodatno tijekom cijele nastavne godine promicala sigurnost na internetu.