Najnoviji Pogled kroz prozor

RSS Pogled kroz prozor

 • Škicnite novi Pogled 😉 31. listopada 2018.
  Broj 106, listopad 2018.ISSN 1848-2171 U prošlom broju Pogleda Alenka Trifković je opisala kako odrediti grupu učenika s poremećajima u ponašanju te odrediti ciljeve rada. U ovom članku je istaknula ključni element u procesu promjene – to je radni odnos … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Odnos kot orodje za učenje 31. listopada 2018.
  Alenka Trifković Povzetek V predhodnem članku sem jasno opredelila skupino učencev z vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ter opisala cilje in smotre dela z njimi. V tem članku pa želim osvetliti ključen element v procesu spremembe – to je delovni odnos, … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Medpredmetno povezovanje: srednjeveški gradovi, protiturški 31. listopada 2018.
  tabori Andreja Zega Uvod Medpredmetno povezovanje stremi k povezovanju znanj in s tem ciljev znotraj enega predmeta in med različnimi predmeti. V petem razredu učenci pri učni snovi srednji vek spoznavajo gradove, srednjeveška mesta in ob koncu srednjega veka turške … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Mehke veščine in slovnica pri pouku tujega jezika 31. listopada 2018.
  Bojana Urbanc Mehke veščine pri pouku nedvoumno popestrijo samo poučevanje jezika in hkrati udeležence motivirajo k večjemu sodelovanju, h komunikaciji ter k iskanju in reševanju skupnih problemov. Številni sodobni učbeniki so danes že narejeni tako, da dijake spodbujajo k uporabi … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • »Medpredmetno povezovanje – sodoben način poučevanja« 31. listopada 2018.
  Dragica Šegula Povzetek V okviru projekta Popestrimo šolo so se na OŠ Podlehnik zvrstile različne ustvarjalno-poučne delavnice za učence, prilagojene interesom in starosti učencev. Dejavnosti smo medpredmetno povezali ter tako poskrbeli za višjo kvaliteto znanja. Z učenci smo odkrivali značilnosti … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Nacionalnost kot dejavnik tveganja za vrstniško vikitimizacijo 31. listopada 2018.
  Eva Jazbec Leber V članku bomo predstavili, kateri so najučinkovitejši vidiki pomoči pri delu s priseljenimi učenci. Osredotočili smo se na nacionalno pripadnost kot dejavnik tveganja za vrstniško viktimizacijo. Sprva bomo predstavili analizo opravljenih študij iz tega področja. Sledi predstavitev … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa 31. listopada 2018.
  v šolski knjižnici Gimnaziji Moste Katarina Jesih Šterbenc Uvod Obzorja mladih so vse bolj raznovrstna in tekmovalna, zato mladi bolj kot kdaj koli prej potrebujejo čas za sprostitev, umiritev in počitek, razvedrilo, zabavo ter socialno in osebno izpolnitev. K bolj … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Raziskovanje ljudskega običaja 31. listopada 2018.
  Magda Humar Uvod Cilj raziskovanja ljudskega običaja pustovanje je bil, kako vrtčevskim otrokom na primeren način približati dediščino domačega kraja ter v raziskovalno nalogo vključiti starše in stare starše z namenom medgeneracijskega povezovanja. Kulturna dediščina, na katero tako radi pozabimo, … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Tudi to je geografija – delo z nadarjenimi učenci 31. listopada 2018.
  z medpredmetnim povezovanjem  Martina Prejac Povzetek V šoli posvečamo posebno skrb nadarjenim učencem. Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Matematika izvan učionice 31. listopada 2018.
  Marina Njerš Sažetak: Matematika nije jedan od onih nastavnih predmeta gdje je izvan učionička nastava česta, a velik broj nastavnika čak misli da je i nemoguće ju realizirati. Kako je ipak možemo realizirati te kako to prihvaćaju učenici pokazat ću … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Sodelovalno učenje četrtošolcev in devetošolcev 31. listopada 2018.
  Metka Nunčič Uvod Na šoli smo izvedli tehniški dan z naslovom Viri energije in prihranki v sodelovanju med učenci 4. in 9. razreda. Učenci so si med seboj različni po videzu, razmišljanju, vedenju, vrednotah, zato prihaja med njimi včasih do … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor
 • Aerobne sposobnosti otrok 31. listopada 2018.
  Mira Lazar Uvod Redna gibalna dejavnost je zelo pomembna za otrokov razvoj. Zato je med najpomembnejšimi razlogi za gibalno dejavnost v otroštvu predvsem navajanje na zdrav življenjski slog, ki naj bi se nadaljeval v poznejših življenjskih obdobjih. Beseda aerobika izhaja … Nastavi čitati →
  Pogled kroz prozor